Chava Pressburger (Eva Ginzová) a její manžel Abrahám


Všechny účastníky Terezínské štafety pozdravuje paní Chava Pressburger (dříve Eva Ginzová) a její manžel Abraham. Obdivují práci vás všech, kteří se památce obětí šoa i jiné totalitní zvůle věnujete a vzkazují, že i v dnešní době je to velmi důležité. Boj mezi zlem a dobrem trvá stále, svoboda není stav, ale je třeba o ni neustále usilovat. A to co vy děláte je příklad a velké povzbuzení pro mnoho dalších lidí.