Odhalení pamětní desky odbojáři a zakladateli rozhlasových rozcviček Josefu Janu Kratochvílovi


V neděli 22. září v 15 hodin na návsi v obci Křenice uskutečnilo odhalení nového pomníku Josefa Jana Kratochvíla. Pomník vznikl z iniciativy studentů a učitelů Přírodní školy a příbuzných Josefa Kratochvíla za velké podpory obce Křenice, zvláště pana starosty Miloše Princla.

 

Na akci byl přítoměn syn dr. Kratochvíla ing Petr Kratochvíl se svou ženou, zástupci obce, místních občanů a Českého rozhlasu. Na začátku přítomné pozdravil pan starosta, pak František Tichý představil život a osobnost Josefa Kratochvíla. Následovalo pásmo Kratochvílových textů v přednesu studentů Přírodní školy s hudebním doprovodem sdružení Potichounku.

 

Poté nový pomník společně odhalili Petr Kratochvíl s panem starostou Milošem Princlem. Všichni přítomní pak uctili památku Josefa Kratochvíla a všech bojovníků za svobodu minutou ticha a zpěvem české hymny.

 

Děkujeme všem, kdo se na vybudování pomníku i organizace celé akce podíleli. Do budoucna bychom rádi nadále osobnost dr. Kratochvíla připomínali. V této souvislosti upozorňujeme na knihu Dopisy z dáli, která obsahuje jeho texty z doby věznění a vzpomínky jeho ženy Věry. Knihu zájemcům můžeme zaslat.

 

 

Prohlédněte si celou fotogalerii zde.