Kutná Hora

Tým z Kutné hory

Ahoj, jsme čtyři studentky studující prvním rokem na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře, kde jsme se také setkaly. Jsme rozdílné, každá z nás má zápal pro něco jiného, ale společně se zajímáme o historii a ta nás také svedla dohromady. Díky projektu jsme začaly pracovat s informacemi z období 2. světové války, udělaly jsme rozhovor s pamětníkem, který nám popsal život na vesnici za 2. světové války a do budoucna bychom rády natočily krátký dokumentární snímek s pamětnicí žijící blízko Kutné Hory.


Kristýna Zinková (15)
Záliby: historie (od pravěku až po novověk), tanec, divadlo, hra na kytaru, zpěv, čtení, cestování
Oblíbený předměty: Dějepis, Český jazyk, Angličtina
Nejhorší předměty: Chemie, Fyzika, Matematika
Co o mně holky ze skupiny tvrdí: je inteligentní, vnímavá, společenská a pracovitá, zajímá se hodně o historii, zvlášť o období holocaustu a 2. světové války.
Jedna z mých špatných stránek: někdy mluvím až moc rychle, protože nechci zapomenout myšlenku.

Lucie Zinková (15)
Záliby: zájem o 2. sv. válku, volejbal, florbal
Oblíbené předměty: matematika, zeměpis
Nejhorší předměty: angličtina, chemie
Co o mně holky ze skupiny tvrdí: hodná, sportovně založená, dobře vychází s lidmi, vtipná
Špatné stránky: líná, cholerická, náladová

Lucie Tvrdíková (16)
Záliby: sport, historie, hra na kytaru, muzika, přírodní a historické památky
Oblíbené předměty: Český jazyk, Tělesná výchova, Základy společenských věd
Nejhorší předměty: Matematika, Fyzika, Biologie
Co o mě holky ze skupiny tvrdí: jsem aktivní, pracovitá a sportovní maniak.
Jedna z mých špatných stránek: jsem občasně cholerická.

Tabea Eicher (16)
Záliby: historie (novověk), hra na saxofon, kresba, čtení, cestování
Oblíbený předměty: Dějepis, ZSV, Angličtina, Němčina
Nejhorší předměty: Fyzika, Matematika
Co o mně holky ze skupiny tvrdí: společenská, komunikativní, otevřená
Jedna z mých špatných stránek: často opravuji lidi, když „se snaží“ hovořit německy

Poděkování Chtěly bychom poděkovat paní učitelce ze základní školy T. G. M. v Kutné Hoře Petře Samkové, díky které jsme se mohly do projektu zapojit. A jinak patří velké díky všem lidem z projektu!

Kutná Hora