Soutěž „Převezměte terezínskou štafetu“ vznikla s myšlenkou, aby se co nejvíce mladých lidí dozvědělo o životě a tvorbě jejich vrstevníků v terezínském ghettu. A nadto, aby do svého života dnešní kluci a holky přenesli jejich poselství a při řešení úkolů zažili i něco z tehdejší solidarity a přátelství mezi dětmi v temných časech. Nápad studentů a učitelů Přírodní školy hned podpořili pamětníci, kteří holocaust přežili i Židovské muzeum v Praze. V roce 2011 proběhl 1. ročník soutěže, druhý se pak opakoval o dva roky později.


1. kolo (1. ročník) proběhlo od 15. září do 15. října 2011. Soutěžící pracovali každý za sebe a jejich úkolem bylo pomocí knih, internetu a vzpomínek známých co nejvíce proniknout do doby 30. a 40. let, reality protižidovských opatření v době protektorátu i deportací do terezínského ghetta. Část úkolů mělo vědomostní, část kreativní ráz. Do řešení 1. kola se zapojilo více než sto účastníků z 24 škol. Více o 1.kole


2. kolo (1. ročník) se uskutečnilo od 1. listopadu 2011 do 6. ledna 2012. V něm již soutěžily týmy kamarádů. Jejich úkolem bylo předně prostudovat vybraná čísla a články z časopisu Vedem, který chlapci v Terezíně vydávali v letech 1942 – 1944 a na základě toho vyplnit pracovní listy pokrývající témata života v Terezíně, života na chlapeckém Domově 1, tzv. Republice Škid a rubrik časopisu Vedem a jeho tvorby. Druhým úkolem tohoto kola bylo vytvořit vlastní časopis s podtitulem „Vedem dnes“, který by zachoval základní rubriky svého terezínského jmenovce zachoval, ale odrážel dnešní život mladých lidí ve světle tehdejší doby. Tohoto úkolu se soutěžící zhostili se vším všude, z časopisů dýchala tehdejší doba, stejně tak fungoval jako zrcadlo dnešní doby. Do 2. kola se zapojilo 23 týmů a téměř 80 mladých lidí ze základních škol a gymnázií z celé republiky. Více o 2.kole

3. kola (1. ročník) zúčastnili pouze ti, kteří se zapojili do kola druhého. Uskutečnilo se začátkem března v Terezíně a celý program byl koncipován tak, abychom si co nejvíce přiblížili pocity mladých lidí v ghettu. Součástí byly jak kreativní aktivity, kdy jsme tvořili chlebový dort nebo zhudebňovali již zapomenuté texty, dále vědomostní či přímo zážitkové - při večerní hře jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké je to mít kamaráda v transportu. Více o 3.kole

Ve středu 20. června se od 15:00 v prostorách kina Aero uskutečnilo slavnostní vyhlášení soutěže. Několik desítek mladých lidí z celé republiky se zde setkalo s pamětníky terezínského ghetta a převzalo z jejich rukou ocenění za svou celoroční práci věnovanou studiu a oživení životních osudů a tvorby dětí a mládeže v Terezíně. Program byl zakončen projekcí filmu Alfreda Radoka Daleká cesta.