V této sekci jsou všechny části aktivit spojených s Terezínskou štafetou přehledně členěny.

Jednou z nejvýraznějších výsledků práce chlapců a děvčat v terezínském ghettu byly časopisy. Webové stránky spustil tým Přírodní školy již v prosinci 2010. Představují především život a tvorbu chlapců na Domově 1 a kompletně i skeny všech dochovaných čísel časopisu Vedem. Stránky dále představují také časopis Domov, který vznikal na Domově 2 a časopis Kamarád či Rim-rim-rim.


Během několika let vzniklo několik hudebních zpracování textů z terezínských časopisů a vydali jsem dvě CD Slova zní zní zpoza zdí. Písně a zhudebněné básně často zpíváme na celé řadě veřejných akcích a kulturních programů. Nechybí ani dobové písně původně zpívané v ghettu. Podařilo se nám objevit a znovu oživit např. Terezínskou hymnu nebo Hymnu republiky ŠKID.

V rámci projektu vzniklo mnoho desítek hodin záznamů vyprávění pamětníků, kteří zažili terezínské ghetto. Některé z nich zpracováváme do podoby DVD, které by mohlo sloužit pro zájemce i jako pomůcka pro učitele dějepisu. Část rozhovorů vytvořily týmy štafety a zpracovaly je do působivých textů. Vzpomínky a další obsah zveřeňujeme na našem YouTube kanálu.

Naše knihy a publikace, které se váží k tématu holokaustu a tvorby dětí v terezínském ghettu, byly oceněny řadou cen a jsou určené nějen dopělým, ale zejména dětem. Novela Transport za věčnost, životopisné kniha o Petru Ginzovi Princ se žlutou hvězdou, ve dvouch vydáních sbírka básní Hanuše Hachenburga Hned vedle bílá barva mráčků, historická publikace Dopisy z dáli či sborník textů Vedem dnes.

Výstava představuje, v jakých podmínkách chlapci v terezínském ghettu žili a tvořili a co si společně z časopisu každý pátek četli. Ukazuje, jak jejich cesta pokračuje dodnes a inspiruje další a další mladé lidi. Sledujte, kdy zamíří i do Vašeho města. Víte o ideálním místě ve vašem okolí, které by mohla navštívit, napiště nám.

V rámci spuštění stránek i přípravy soutěže a dalších programů věnovaných tématu terezínského ghetta vznikla celá řada metodických materiálů. Pracovní listy ke skenům časopisu Vedem, doplňovačky, úkoly a herní aktivity při návštěvě města Terezín ad.

Projít si Terezín očima teenagerů z doby protektorátu vám umožní interaktivní mapa Toulky Terezínem na stránkách Vedem. Kromě článků z chlapeckých časopisů popisujících různá místa v ghettu zde najdete celou řadu fotografií i z míst, kam se běžný návštěvník Terezína nemůže dostat. Součástí jsou i 360 fotografie často z nepřístupných míst. Mapu pravidelně aktualizujeme.

V roce 2011 vyrobili žáci Přírodní školy vlastní loutky a nacvičili divadelní hru Hanuše Hachenburga Hledáme strašidlo. Do konce roku 2012 proběhlo více než 10 představení v různých místech Česka, většina z nich byla doplněna hudebně – literárním pásmem o chlapecké Domově 1 a časopisu Vedem. Velkého úspěchu se dočakala také divadlení hra se zpěvy z prostředí terezínského domova Nešarim. Terezínské zvony se dočkkaly více než 15 repríz a slavnostní derniéra přímo v terezíně na půdě dochované v podobě z doby ghetta.

Během školního roku 2010/2011 proběhl první ročník soutěž pro žáky základních a středních škol, která se snažila dnešním mladým lidem přiblížit život a tvorbu jejich vrstevníků v terezínském ghettu. Projekt Terezínská štafeta je volným pokračováním této soutěže. O několik později (2013) proběhl i druhý ročník souteže.

Série cca hodinových filmových dokumentů, ve kterých se projdeme bývalým ghettem s pamětníky. Ti se s námi na jednotlivých místech poděli o své vzpomínky i životní moudrost.

V rámci projektu Terezínské štafety vznikla pamětní deska na paměť transportů na nádraží v Bohušovicích nad Ohří. Taktéž z iniciativy našeho projektu byly položeny pamětní kameny zmizelých, tzv. Stolpersteiny významným tvůrcům Vedem Petru Ginzovi a Hanuši Hachenburgovi. V roce 2016 jsem umístili do pražského Karlína pamětní desku Pavlu Lionovi, jež vydával časopis Rim-Rim-Rim.

V rámci 2. kola soutěže Převezměte terezínskou štafetu vzniklo 22 krásných časopisů, při jejichž tvorbě se týmy nebo jednotlivci z celé republiky inspirovali časopisem Vedem, který vydávali chlapci na Domově 1 v terezínském ghettu.