Připomenutí památky obětí holocaustu


Při příležitosti mezinárodního dne obětí holocastu mnoho týmů Terezínské štafety připomnělo svým blízkým i spolužákům ve škole osudy mnoha miliónů lidí za druhé světové války. V Praze jsme se zúčastnili vzpomínkového setkání v senátu. Záznam najdete zde. Aleš Krčil z Humpolce tento den připomněl hlášením ve školním rozhlase: Dobrý den, jmenuji se Aleš Krčil a chtěl bych vzpomenout blížící se významný den.

A to 27. leden, který je dnem památky obětí holocaustu. Holocaust, je označení pro systematické a státem provozované pronásledování a hromadné vyvražďování osob označených jako Židé prováděné nacistickým Německem a jeho spojenci v době druhé světové války. Během této doby bylo vyvražděno kolem 6 milionů Židů. Mezi těmito lidmi byly i děti a mnohdy i velmi talentované. Na počest památky obětí holocaustu bych chtěl přečíst báseň jednoho z redaktorů časopisu vedem, který si psali chlapci tajně na budově jedna v Terezíně, Hanuše Hachenburga. Hanuš byl bohužel v pouhých 14. letech poslán do Osvětimi, kde byl nemilosrdně zavražděn v plynu. Nemohl tím dále svůj talent rozvíjet, jeho básně i texty jeho kamarádů se ale zachovaly a dodnes jsou inspirací lidí na celém světě...

Hanuš Hachenburg - Otazníky s odpovědí
K čemu je lidstvu krásná věda?
K čemu je krása krásných žen?
K čemu je svět, když není práva?
K čemu je slunce, když není den?

K čemu je Bůh? Snad aby trestal?
Či aby lidstvo lepší bylo?
Či snad jsme zvíře, které trpí
Pod jhem svých citů aby hnilo?

K čemu je život, když živé trpí
proč je zas svět jen velký val?
Věz, synu, vše je tady proto,
bys mužem byl! A bojoval!