Prohlášení fóra Terezínská štafeta k rozhodnutí vlády České republiky o nepřijetí syrských uprchlíků

Vláda České republiky před dvěma týdny rozhodla, že nepřijme žádné z nemocných a zraněných syrských dětí z uprchlických táborů. Se zdůvodněním, že by tím byla ohrožena bezpečnost ČR. Tím se nejen vyčlenila z rodiny většiny evropských zemí, které se k tomuto požadavku postavily vstřícně, ale projevila i cynický nedostatek empatie a porozumění pro nouzi těch nejslabší.

V návaznosti na toto rozhodnutí se společnost rozštěpila. Zatímco část krok vlády chválí, řada nevládních organizací i jednotlivců její postoj kritizují. Fórum Terezínská štafeta, které se dlouhodobě věnuje odkazu dětí vězněných za války v terezínském ghettu se ke kritice vlády připojuje a souhlasí s výzvou „Musí syrské děti čekat na svého Wintona?“ Vyzývá v této souvislosti k účasti na protestní akci ve čtvrtek 18. prosince před budovou vlády.

PROHLÁŠENÍ: www.inbaze.cz/musi-syrske-deti-cekat-na-sveho-wintona/

 

Nová kniha o Petru Ginzovi - Princ se žlutou hvězdou

V noci z 29. na 30. září uplynulo 70 let od násilné smrti Petra Ginze, talentovaného výtvarníka, spisovatele a organizátora života mládeže v Terezíně. Rodák z pražského Těšnova, který se ve svých čtrnácti letech stal šéfredaktorem tajně vydávaného časopisu Vedem a v šestnácti letech byl zavražděn v plynové komoře Birkenau se do povědomí světové veřejnosti dostal, když jeho kresbu vzal na palubu raketoplánu Columbia první izraelský kosmonaut Illan Ramon.
Gymnázium Přírodní škola a nakladatelství Geum vydává při této příležitosti obsáhlou životopisnou knihu „Princ se žlutou hvězdou“, která vznikla v rámci studentského projektu Terezínská štafeta. Kniha podrobně mapuje nejen Petrův život v protektorátní Praze a v Terezíně, ale obsahuje i celou řadu dosud nepublikovaných chlapcových textů a výtvarných prací (mj. s přispěním muzea Yad Vashem z Jeruzaléma a Židovského muzea v Praze).
Veřejné představení knihy spojené se setkáním u příležitosti výročí Petrovy smrti se uskutečnilo  7. října od 18 hodin na lodi Nepomuk pod oblouky Karlova mostu. 

 

Básně z terezínského ghetta nejkrásnější knihou ČR 2013 (TZ vydána 24. dubna 2014)

V rámci soutěže o nejkrásnější knihu roku 2013, vyhlašované Ministerstvem kultury a Památníkem národního písemnictví, bylo na 1. místě v kategorii krásná literatura oceněno česko-anglické vydání básnické sbírky Hanuše Hachenburga „Hned vedle bílá barva mráčků / The White Colour of the Clouds Right Alongside“.

Hanuš Hachenburg (nar. 1929) vyrůstal v židovském sirotčinci na Vinohradech. Ve třinácti letech byl pro svůj židovský původ deportován do Terezína, kde více než rok žil na Domově 1 a podílel se na činnosti chlapecké samosprávy. Stal se častým přispěvatelem tajně vydávaného časopisu Vedem, do kterého přispíval především autorskými básněmi. V prosinci 1943 byl deportován do Osvětimi-Birkenau, kde prožil ještě několik měsíců v tzv. Rodinném táboře Birkenau. Byl zavražděn v plynové komoře v červenci 1944 ve věku nedožitých patnácti let.

Hanušovy verše hluboce oslovily chlapce a děvčata z Gymnázia Přírodní škola, kteří je ve spolupráci s nakladatelstvím Baobab a Marií Rút Křížkovou v roce 2010 vydali knižně. Letos oceněná kniha je druhým vydáním. To je rozšířeno nejen o anglický překlad textů, ale i o předmluvu Madelaine Albrightové a Jiřího Bradyho a historický doslov Tomana Broda. Zcela nové a originální je i výtvarné řešení knihy, o které se zasloužila Kateřina Šachová. Překladatelem Hanušových veršů do angličtiny je Gerald Turner. Kniha vznikla v rámci projektu Gymnázia Přírodní škola - Terezínská štafeta ve spolupráci s nakladatelstvím Baobab v roce 2013.

Děkujeme všem, kteří se na vzniku a podobě knihy podíleli. Ocenění si velmi vážíme a doufáme, že pomůže trochu poodkrýt a rozšířit dílo a poselství chlapce, který i přes propast času a temnoty dokáže oslovit mnohá srdce. 
Tisková zpráva ke stažení v PDF
, Fotografie knihy v tiskové kvalitě, Fotografie v tiskové kvalitě z vyhlášení nejkrásnější knihy ČR.

 

Terezínské ozvěny, neděle 24. listopadu 2013 (TZ vydána 11. listopadu 2013)

V neděli 24. listopadu od 17:00 se v Městské knihovně v Praze uskuteční vzpomínkové setkání věnované životu a tvorbě dětí a mládeže v terezínském ghettu. V rámci programu studenti, kteří se terezínské tvorbě věnují již celou řadu let (v rámci fóra Terezínská štafeta), pokřtí nové CD písní „Slova zní zpoza zdí“, které vznikly zhudebněním básní, které byly napsány za druhé světové války v terezínském ghettu. Autory hudby a zpěvů jsou studenti z pražského gymnázia Přírodní škola. Součástí CD jsou i původní terezínské písně (např. Terezínská hymna nebo hymna republiky ŠKID), které se za druhé světové války zpívali a dnes opět spatřují světlo světa.

Pokřtěno bude také zcela nové anglicko-české vydání básnické sbírky mladého básníka Hanuše Hachenburga, který v Terezíně tvořil a zahynul v plynové komoře Birkenau v nedožitých 15-ti letech. Sepsání předmluvy ke knize „Hned vedle bílá barva mráčků“ (The White Colour of the Clouds Right Alongside) se ujala paní Madeleine Albrightová.

Představena budou i nová DVD zachycující vzpomínky třech pamětníků holocaustu. Svým zpracováním do krátkých příhod a příběhů jsou určena především pro školy jako učební pomůcka pro výuku dějepisu.

Součástí programu bude i představení, jak toto téma inspiruje mladé lidi po celé republice v rámci fóra Terezínská štafeta. V rámci večera zazní několik zhudebněných básní ve světové premiéře.

Tisková zpráva ke stažení v PDF

 

Koncert Terezínské ozvěny na Terezínském náměstí, sobota 28. září 2013 (TZ vydána 21. září 2013)

V sobotu 28. září se na terezínském náměstí uskuteční koncert písní a básní, které zněly za druhé světové války ve zdejším ghettu. Koncert připravuje fórum Terezínská štafeta - několik desítek mladých lidí z celé České republiky, kteří se tématu již několik let věnují – město Terezín a zdejší skautský oddíl. Zazní i zhudebněné básně, jejichž autory jsou kluci a holky, kteří v postupující temnotě, tváří v tvář nedostatku, nemocem a hrozbě transportů na východ dokázali společně se svými vychovateli vytvářet krásná lidská společenství, naplnit své dny uměleckou tvorbou, sebevzděláním, sportem a pomocí slabším i sobě navzájem. Většina z nich se konce války nedožila. Koncert má být připomínkou jejich osudů a jejich tvorby. Pořadatelé připravili i několik písní, které zazní v Terezíně od konce války téměř poprvé (např. Terezínská hymna vězňů).

Akce se uskuteční 28. září od 17:30 na schodech terezínského kostela na náměstí. Vstup je volný. V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v náhradních prostorách.

Tisková zpráva ke stažení v PDF


Symbolické putování z Terezína na Říp, neděle 29. září 2013 (TZ vydána 21. září 2013)

V neděli 29. 9. se na památku smutného 70. výroční prvních transportů z Terezína do Rodinného tábora Birkenau uskuteční symbolický pochod z Terezína na horu Říp. Dle vyprávění pamětníků zdejší vězni ze šancí ghetta hleděli do dálky právě k symbolu svobody a vlasti k hoře Říp, která je z Terezína vidět. Většina z nich se na tuto horu už nikdy neměla možnost vypravit – na místo k Řípu byli nuceně odvezeni na smrt.
Do rodinného tábora Birkenau z Terezína zamířily celkem dva transporty, ty byly po 6 měsících „karantény“ 8. března a 10.-12. července 1944 z velké části zlikvidovány v plynových komorách. Tyto dny představují největší hromadné vraždy československých občanů v době druhé světové války. Ze 17 500 vězňů rodinného tábora přežilo pouhých 1294. Více o historii rodinného tábora.

Fotografie v tiskové kvalitě ke stažení + plakáty, Tisková zpráva ke stažení v PDF

Putovní výstava o časopise Vedem v Ostravě, 9. – 29. září 2013 (TZ vydána 30. srpna 2013)

Před sedmdesáti lety, v těžkých podmínkách terezínského ghetta, se skupina hochů rozhodla vzít osud do svých rukou. Na chlapeckém Domově 1 ustavili vlastní samosprávu a začali vydávat jedinečný časopis Vedem, který pravidelně vycházel téměř dva roky. Do něj ti, kteří čekali na transport do pekla koncentračních táborů, vtělili nejen své vzpomínky, obavy a radosti, ale i poselství pro ty, kteří se dožijí šťastnějších časů. Putovní výstava představuje, v jakých podmínkách žili a tvořili, jak jejich příběh dnes stále inspiruje další a další mladé lidi. Výstavu pořádá Terezínská štafeta, sdružení mladých lidí, kteří se snaží již tři roky na terezínskou tvorbu navázat a zviditelnit jí, ve spolupráci s Ostravským muzeem (Masarykovo nám. 1).

Webové stránky výstavy: www.vedem-terezin.cz/vystava
Fotografie v tiskové kvalitě: http://goo.gl/Y05kYO

Tisková zpráva ke stažení v PDF


Slavnostní odhalení pomníku dr. Josefa Jana Kratochvíla (TZ vydána 25. srpna 2013)

Koncem srpna 2013 uplyne 70 let od popravy významného prvorepublikového pedagoga a pracovníka rozhlasu Josefa Kratochvíla. Tento spoluzakladatel rozhlasových rozcviček, středoškolský profesor, junácký vedoucí a autor několika knih o tělovýchově se v době okupace aktivně zapojil do práce odbojové skupiny „Petiční výbor věrni zůstaneme“, byl gestapem odhalen, zatčen a po třech letech věznění popraven.
Obec Křenice a Gymnázium Přírodní škola ve spolupráci s příbuznými dr. Kratochvíla zvou všechny zájemce na slavnostní odhalení nového pomníku věnovaného jeho památce. Akce se uskuteční v neděli 22. září od 15 hodin na návsi Křenice u Říčan. Na setkání zazní texty Josefa Kratochvíla za hudebního doprovodu sdružení Potichounku.
Tisková zpráva ke stažení v PDF


Z Terezína za svobodou, 27. – 29. 9. 2013 (TZ vydána 25. srpna 2013)

Poslední zářiový víkend se do Terezína sjedou mladí lidé z různých míst a měst ČR, aby si připomněli, jak žili jejich vrstevníci v terezínském ghettu. V rámci sobotního programu se setkají s pamětníky tehdejší doby, seznámí se s významnými místy bývalého ghetta, zahrají hry i zazpívají písně, které se v Terezíně zpívávaly, nebo byly životem zde inspirovány.

V neděli 29. 9. se na památku smutného 70. výroční prvních transportů z Terezína do Rodinného tábora Birkenau vydají pěšky na horu Říp, kde bude setkání zakončeno.
Tisková zpráva ke stažení v PDF


Terezínská štafeta pokračuje

Během víkendu 17.- 18. listopadu se v Terezíně setká několik desítek mladých lidí z různých míst Česka. Většina z nich se v minulém školním roce zúčastnila soutěže „Převezměte terezínskou štafetu" věnované životu a tvorbě dětí a mládeže v terezínském ghettu. Téma je tak zaujalo, že se rozhodli v poznávání tématu pokračovat a pokusit se ho přiblížit i svým vrstevníkům.
Během akce, kterou mj. podpořili Památník Terezín, Terezínská iniciativa a České dráhy budou mít účastníci možnost setkat se s pamětnicí, seznámit se s výtvarnou tvorbou v ghettu, stát se na chvíli redaktory časopisu Vedem anebo si podrobně prohlédnou bývalou věznici gestapa v Malé pevnosti.
Děkujeme všem, kteří na oživení památky kluků a holek z Terezína obětují svůj čas a prostředky.
Za projekt Vedem 2010 Matouš Bičák, Filip Mašek, František Tichý

(Listopad 2012)


Vzpomínka na Petra Ginze - 22.října 2012

V pondělí 22. října uplynulo 70 let ode dne, kdy čtrnáctiletý Petr Ginz obdržel povolání do transportu do terezínského ghetta. Do stejného transportu byla též povolána celá řada dětí z židovského sirotčince v Belgické ulici v Praze, mezi nimi i mladý básník Hanuš Hachenburg. Oba chlapci, kteří v Terezíně patřili k nejvýraznějším tvůrcům tajně vydávaného časopisu Vedem byli později deportováni dále do vyhlazovacího tábora Osvětim – Birkenau a tam zavražděni v plynové komoře. Na památku jejich odjezdu z Prahy se 22. listopadu uskutečnila pietní vzpomínková procházka organizovaná v rámci projektu Vedem 2010. Téměř 50 účastníků se sešlo před domem č.4 ve Stárkově ulici na pražském Těšnově, kde Petr dříve bydlel. Poté se vydali na vltavské nábřeží, přes Vltavu a Strosmayerovu náměstí až k bývalému shromaždišti transportů židovských občanů před hotelem Parkhotel. Cestou zazněly úryvky textu Petra Ginze „Jak jsem se dozvěděl o transportu“, jeho básně i verše Hanuše Hachenburga a taktéž tři zhudebněné básně Petra Ginze a Hanuše Hachenburga z časopisu Vedem v podání studentů a učitelů Přírodní školy. Po pietním tichu a položení květin u pamětní desky transportům se účastníci vydali na nádraží Praha – Bubny, odkud transporty do Terezína vyjížděli. Zde po společném zpěvu Terezínské hymny a vyslechnutí úryvku z románu Petra Ginze „Návštěva z pravěku“ zapálili účastníci na památku obětí několik desítek svíček.


(Říjen 2012)


Vyhlášení 2. a 3.kola soutěže "Převezměte terezínskou štafetu" v Praze

Ve středu 20. června se v Praze uskutečnilo slavnostní vyhlášení 2. a 3. kola soutěže pro žáky základních škol a gymnázií Převezměte terezínskou štafetu. Celkem se do metropole sjelo téměř 70 soutěžících z celé řady měst Česka, mj. z Polničky, Kutné Hory, Plzně, Humpolce, Sobotky a Ostravy.
Na začátku byl pro všechny připraven interaktivní program na Novém židovském hřbitově poblíž Hagiboru. Setkání dále pokračovalo v kině Aero, kde se k soutěžícím připojila dr. Marie Rút Křížková a pamětníci terezínského ghetta - dr. Dagmar Lieblová, dr. Michaela Vidláková, dr. Toman Brod a ing. Pavel Werner, kteří byli členy poroty druhého kola soutěže. Po představení všech týmů se slova ujali pamětníci, kteří zavzpomínali na temné doby 2. světové války a ocenili současnou práci soutěžících, zvláště tvorbu autorských časopisů po vzoru terezínského časopisu VEDEM. Po společném zpěvu Terezínské hymny pokračovalo udílení cen. Nejvíce ocenění získaly týmy z Humpolce a Sobotky.
Na závěr organizátoři povzbudili soutěžící, aby se nebáli pokračovat v dalších akcích na zpřítomnění života a díla chlapců a děvčat, kteří byli v terezínském ghettu internováni. S příklady pokračování v podobných aktivitách ve svém okolí vystoupili i soutěžící z Ostravy a Humpolce. Program byl zakončen projekcí legendárního filmu Alfreda Radoka Daleká cesta.
Děkujeme všem, díky kterým se akce mohla uskutečnit a kteří nám pomohli nebo nás podpořili - především Terezínské iniciativě, Židovskému muzeu v Praze, Pražské židovské obci, kinu Aero, nakladatelstvím Prostor a Bergman i studentům gymnázia Přírodní škola a jejich rodičům.
Věříme, že právě ukončená soutěž nezůstane jen vzpomínkou, a zaseje u mladých lidí nejen hlubší zájem o historii, ale především aktivní snahu zasazovat se ve svém životě o svět bez předsudků, nenávisti a bezpráví. K tomu všem přejeme hodně odvahy, vytrvalosti a sil.

(Červen 2012)


3.kolo soutěže "Převezměte terezínskou štafetu" v Terezíně

Od 9. do 11. března 2012 se v Terezíně uskutečnilo třetí kolo soutěže „Převezměte terezínskou štafetu“ zaměřené na tvorbu a život terezínských dětí, zvláště pak chlapců z Domova 1. Zúčastnilo se ho 45 soutěžících v devíti týmech pocházejících ze škol z celé republiky, za všechna města uveďme alespoň Kutnou Horu, Plzeň, Děčín, Havlíčkův Brod či Prahu nebo Ostravu. Do tohoto kola byly pozvány týmy, které po vzoru chlapeckého časopisu Vedem vydávaného tajně v terezínském ghettu úspěšně vytvořily vlastní časopisy a vyrovnaly se tak s úkoly kola druhého.
Účastníci se sešli v pátek 9. března odpoledne na pražském Hlavním nádraží. Aby se děti mohly lépe vcítit do situace svých protektorátních vrstevníků deportovaných do Terezína, bylo jim při srazu přiděleno na visačce transportní číslo, které je mělo provázet po celý víkend. První soutěžní úkoly čekaly jednotlivé týmy již ve vlaku. Po příjezdu do Bohušovic nad Ohří se soutěžící za světla petrolejek vydali na přibližně 3 km dlouhou cestu podél Ohře do terezínské sokolovny, kde byli posléze ubytováni. Vedli je průvodci v dobovém oděvu, představující členy AK transportu, který ghetto připravoval pro příjezd ostatních vězňů. Večer se všechny týmy měly možnost seznámit a společně si zazpívat písně, které se k dané době a tématu vázaly.
Sobotní dopoledne bylo věnováno soutěžní hře Toulky Terezínem, během které měli účastníci nejen možnost poznat všechna důležitá místa ghetta, ale také si vyzkoušet, jak obtížný byl pohyb po městě za protektorátních omezení. Odpoledne následovala prohlídka muzea ghetta. Protože právě v této budově sídlily chlapecké domovy, bylo pro účastníky symbolické, že se společně sešli přímo v místnosti bývalého Domova 1, kde vznikal časopis Vedem. Po prohlídce se soutěžící věnovali uměleckým aktivitám, v rámci kterých tvořili na základě textů z časopisu Vedem krátké divadelní scénky, zhudebňovali některé básně z časopisu nebo se přímo ve městě věnovali kresbě. Své síly jednotlivé týmy změřily ve vědomostní soutěži. Po ní účastníci mohli využít své kulinářské a estetické schopnosti při vytváření dortů z chleba, marmelády a margarínu či projevit manuální zručnost při výrobě jednoduchých loutek z látek a dřívek nebo dřeváků ze starých prken a linolea.
Večer čekala soutěžící zážitková hra, při níž se každý tým snažil zachránit jednoho svého člena, který byl zařazen do transportu na Východ. Účastníci proto museli nejen obměkčovat a uplácet členy židovské samosprávy či četníky jídlem a botami kradenými z herních skladů, ale i se vyhýbat „esesákům“, kteří je v zakázaných zónách nočního města nemilosrdně pronásledovali.
Neděle byla věnována setkání s pamětníky doby ghetta. Díky vstřícnosti terezínské paní starostky Růženy Čechové, která také přišla účastníky soutěže osobně pozdravit, bylo možné v rámci několikahodinové procházky navštívit jinak nepřístupná místa a objekty. Při zastávkách na těchto místech si vyslechli vyprávění pamětníků Tomana Broda a Tommyho Karase. Poté utvořili soutěžící dva týmy, které si na dvoře dřívějších Drážďánských kasáren, kde se v době ghetta hrávala pravidelná fotbalová liga, zahrály symbolický fotbalový zápas. Přímo do hry se zapojil dokonce i bývalý ligový hráč Tommy Karas.
Program pokračoval v půdním divadle v Magdeburských kasárnách, kde jednotlivé skupiny soutěžících předvedly ostatním svá představení připravená v sobotu a pokračovaly v besedě s oběma pamětníky. Program byl zakončen na kolejích bývalé vlečky, kudy byla většina terezínských vězňů deportována dále do vyhlazovacích táborů. Zde děti na památku deportovaných zapálily svíčky. Do Prahy se soutěžící vrátili v podvečerních hodinách.

Během třetího kola soutěže „Převezměte terezínskou štafetu“ soutěžící projevili nejen velké znalosti, ale i zápal pro téma holocaustu, prokázali smysl pro fair-play a pro spolupráci v týmu. Velice děkujeme všem partnerům, kteří nám s přípravou a zajištěním akce pomohli. Důležitou morální i finanční podporu nám poskytla Terezínská iniciativa – mezinárodní sdružení přeživších terezínských vězňů. Oficiálním dopravcem akce byly České dráhy, které sponzorovaly cestu z Prahy do Bohušovic i zpět. Město Terezín a Památník Terezín nám zdarma zpřístupnily všechny objekty a expozice. Rádi bychom také poděkovali Sokolu Terezín i dalším institucím a příznivcům. Velké díky patří oběma pamětníkům a v neposlední řadě také všem soutěžícím i jejich učitelům a rodičům.

Doufáme, že se se všemi soutěžícími setkáme při slavnostním vyhlášení výsledků 2. a 3. kola v červnu v Praze. Snad budou naše společné aktivity pokračovat i na podzim, kdy je naplánována výstava představující časopis Vedem, děti z ghetta a jejich současné pokračovatele.

(Březen 2012)


Soutěž "Převezměte terezínskou štafetu" vrcholí


V průběhu druhého březnového víkendu se v Terezíně setká téměř padesát finalistů soutěže "Převezměte terezínskou štafetu". Ta byla určena pro žáky základních škol a gymnázií, aby mladým lidem nejen přiblížila období holocaustu, ale umožnila jim i navázat na tvorbu a poselství chlapců a děvčat, kteří se v době 2. světové války stali jeho oběťmi. Předpokladem postupu do třetího, finálního, kola bylo detailní seznámení se s časopisem Vedem, který v terezínském ghettu vydávali 14 - 16-ti letí chlapci a podle jeho inspirace vytvoření časopisu vlastního, který by reflektoval nejen minulost, ale i současný život dětí. Týmy mladých lidí z celé republiky tak během dvou měsíců vytvořily celkem 22 originálních časopisů, které nyní hodnotí porota složená s pamětníků holocaustu, a které budou na podzim představeny na výstavě v Praze a Brně.V rámci finále, které se uskuteční od pátku 9. do neděle 11. března v Terezíně, budou mít soutěžící z různých míst a měst možnost se nejen osobně setkat, ale i změřit své síly ve znalostech historie, poznat skrytá zákoutí bývalého ghetta nebo si vyzkoušet přímo v autentických prostorách hrát divadlo, kreslit nebo hrát fotbal. A také potkat se a vyslechnout osobní příběhy některých z těch, kteří byli v Terezíně před 70 lety deportováni.Soutěž probíhá pod patronací pamětníků Jiřího Bradyho a Chavy Pressburger, sestry šéfredaktora Vedem Petra Ginze, ve spolupráci s Terezínskou iniciativou, Židovským muzeem v Praze a Památníkem Terezín. Akci taktéž organizačně podpořili město Terezín a Sokol Terezín. Oficiálním dopravcem akce jsou České dráhy. Všem děkujeme za podporu i za účast a těšíme se v Terezíně na shledanou.

(Březen 2012)

Odhalení desky na památku transportů na nádraží v Bohušovicích nad Ohří

V neděli 15. ledna 2012 se na 1. nástupišti vlakového nádraží v Bohušovicích nad Ohří uskutečnilo slavnostní odhalení pamětní desky věnované transportům židovských občanů v době 2. světové války.
Výrobu a instalaci pamětní desky iniciovali studenti a učitelé gymnázia Přírodní škola se svými přáteli za podpory Terezínské iniciativy a Židovského muzea v Praze. Na výrobě a financování se významně podíleli zvláště Petr Chaloupek firma Pletka a Gravis Josef Svoboda, finančně přispěli jednotliví studenti Přírodní školy, jejich rodiče a Terezínská iniciativa. Deska je provedena v plastové imitaci bronzu. Samotný nápis je proveden v češtině, angličtině, němčině a hebrejštině.
Odhalení desky začalo ve 14:30. Po úvodním přivítání promluvil dr. Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze, a po něm za pamětníky dr. Toman Brod. Oba zdůraznili význam bohušovického nádraží v kontextu holocaustu a připomněli krutou realitu osudů desítek tisíc deportovaných, pro které se toto místo stalo branou, ze které již nebylo návratu. Poté zazněly verše Hanuše Hachenburga a po chvíli pietního ticha a zpěvu židovské písně Šalom chaverim byla deska odhalena. Na závěr setkání si všichni společně zazpívali píseň Karla Švenka Terezínský marš, která vznikla za války v ghettu a stala se tam neoficiální hymnou a vyslechli pozdrav starosty města Bohušovice nad Ohří Ivo Hynla. Program byl zakončen občerstvením a přátelským setkáním v čekárně nádraží.

Děkujeme všem, kdo se akce, navzdory mrazivému počasí, zúčastnili.

„Na památku židovských občanů Československa, Německa a dalších zemí, kteří byli v letech 1941 – 1945 přes bohušovické nádraží deportováni do terezínského ghetta a většina z nich potom dále do vyhlazovacích táborů.“


(Leden 2012)


Slavnostnímu vyhlášení 1. kola soutěže PŘEVEZMĚTE TEREZÍNSKOU ŠTAFETU - 28.listopadu 2011

V pondělí 28. listopadu odpoledne se na Pražském Židovském Městě sešli nejlepší řešitelé 1. kola soutěže PŘEVEZMĚTE TEREZÍNSKOU ŠTAFETU, kterou organizují studenti a vyučující gymnázia Přírodní škola ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze a pamětníky holocaustu. 35 finalistů dorazilo i se svým doprovodem z nejrůznějších míst Česka (mj. Plzně, Žďáru nad Sázavou, Polničky, Nového Jičína, Ostravy, Příbrami, Humpolce a dalších míst).
Účastníky přivítal ředitel Židovského muzea dr. Leo Pavlát, následovala program v Pinkasově synagoze a hra v ulicích města, kterou připravili studenti Přírodní školy. Poté se všichni přesunuli do Kulturního a vzdělávacího centra Židovského muzea, kde po občerstvení proběhlo vyhlášení výsledků soutěže. Ceny soutěžící převzali z rukou pamětníků holocaustu - Michaely Vidlákové, Tomana Broda a Tommyho Karase, vyslechli i pozdrav od sestry Petra Ginze Chavy Pressburger a Jiřího Bradyho, kteří nad soutěží převzali záštitu a společně si zazpívali Terezínskou hymnu.
Následovala beseda s pamětníky o jejich životě v době 1. republiky, za protektorátu i okolnosti jejich deportace do terezínského ghetta. Na závěr shlédli účastníci speciální projekci filmu USA "Poslední let Petra Ginze", exkluzivně pro tento účel povolenou americkými producenty.
Velmi děkujeme všem zúčastněným i všem, kdo nám s realizací odpoledne pomohli, zvláště vedení Židovského muzea a pamětníkům. Dík patří ale i učitelům, kteří se se svými žáky soutěži a tématu Shoa věnovali a rodičům i dalším rodinným příslušníkům.
Soutěž pokračuje až do 31. prosince 2. kolem,do kterého se může zapojit každý zájemce


(Listopad 2011)


Ať je Kamarád i vaším kamarádem…

…přál všem čtenářům mladý šéfredaktor Ivan. Bylo to v roce 1943, kdy dvacet kluků v dětském domově Q 609 v terezínském ghettu začalo vydávat svůj časopis "Kamarád". Za necelý rok vyšlo 22 čísel a nechybí v nich barevný komiks, romány na pokračování, reportáže z života v Terezíně i úvahy o smyslu všeho toho, co tehdejší židovské děti musely prožívat. Bohužel, většina redaktorů se šťastnějších časů nedožila, jejich poselství ale zůstalo zachováno. I vy máte nyní možnost se s ním seznámit.
Zpřístupnění časopisu připravili ve spolupráci s izraelskými kolegy studenti gymnázia Přírodní škola z Prahy, kteří se tématu holokaustu dlouhodobě věnují. V uplynulém období mj. v rámci projektu "Vedem 2010" spustili provoz webových stránek www.vedem-terezin.cz věnovaných životu a tvorbě terezínské mládeže, zvl. časopisu Vedem. Na stránkách můžete najít skeny všech dochovaných čísel časopisu i informace o jeho autorech a jejich životě. Spolu s nakladatelstvím Baobab vydali studenti básnickou sbírku "Hned vedle bílá barva mráčků"čtrnáctiletého Hanuše Hachenburga zavražděného v Osvětimi a také nacvičili a v Praze i Brně uvedli jeho loutkové divadelní představení "Hledáme strašidlo".
V současné době připravují aktéři projektu pro své vrstevníky na základních školách a gymnáziích soutěž věnovanou problematice holokaustu a 2. světové války "Převezměte terezínskou štafetu", kterou pořádají u příležitosti smutného 70. výročí prvních transportů českých Židů do Terezína a ghetta v Lodži. Soutěž, která začne již toto září, by měla přiblížit dnešním mladým lidem život tehdejších dětí, seznámit je s jejich tvorbou, zvláště časopisy, které tehdejší mladí lidé v Terezíně tajně vydávali, ale i pomoci jim zreflektovat svůj současný život ve světle tehdejších událostí. Více informací o soutěži můžete najít na www.vedem-terezin.cz/soutez.


(Srpen 2011)


Terezínský časopis DOMOV na internetu

Dne 27. dubna 2011 bude na webových stránkách www.vedem-terezin.cz v plném rozsahu zpřístupněn další dětský časopis, který vznikl v terezínském ghettu. Domov vydávali od prosince 1943 do května 1944 dva dvanáctiletí kamarádi Martin Glas a Petr Seidemann, Martin převážně psal a Petr kreslil. Celkem chlapci vytvořili deset čísel. Díky laskavému souhlasu pana Daniela Glase jsou nyní na adrese www.vedem-terezin.cz/domov k nahlédnutí nejen kopie všech čísel, ale i velmi rozsáhlé vzpomínky na terezínské ghetto a tvorbu časopisu Domov, jak je před několika lety sepsal přímo jeden z redaktorů Martin Glas. Zpřístupnění časopisu Domov je pokračováním projektu gymnázia Přírodní škola věnovaného holocaustu a nacistické perzekuci obecně. Na jaře 2011 jsme poprvé na internetu uveřejnili veškeré dochované kopie časopisu Vedem (samotná stránka funguje od prosince 2010). Uveřejnění časopisu Domov je jedním z dalších pokračování našeho projektu, a navazuje na vydání básnické sbírky v Osvětimi zavražděného Hanuše Hachenburga Hned vedle bílá barva mráčků a v českém prostředí pravděpodobně první provedení jeho loutkové hry Hledáme strašidlo napsané v Terezíně v roce 1943.


(Květen 2011)


Hymna vězňů, aneb poselství kluků z Terezína

V letech 1942 – 1944 vznikl v podmínkách terezínského ghetta unikátní pedagogický projekt – na chlapeckém domově jedna v objektu L 417 začala z iniciativy vychovatele Valtra Eisingera fungovat dětská samospráva, tzv. „Republika ŠKID“. A zároveň s ní, především díky tehdy čtrnáctiletému Petru Ginzovi, začal vycházet i časopis VEDEM, do kterého velká část kluků z „Domova“ přispívala. Mimořádnost časopisu spočívá v tom, že kromě publikace rozsáhlé literární tvorby chlapců, podrobně odráží i jejich každodenní život, problémy i úspěchy, ale i vývoj a zrání samosprávy a celého dětského kolektivu. Navíc v rubrice „Toulky Terezínem“ podrobně představuje jednotlivá místa v ghettu očima „náctiletých“. Z necelých sta obyvatel „ŠKIDu“ se konce války dožilo pouhých patnáct, shodou okolností se ale podařilo zachránit právě časopis VEDEM.
Když jsme se s našimi dětmi z pražského gymnázia Přírodní škola na jaře 2009 s texty z VEDEM seznámili, byli jsme nadšeni. Mnohé z toho, čím kluci na "Jedničce" žili, co je trápilo nebo na co se těšili a co tvořili, bylo velmi blízké i životu našeho školního kolektivu dnes. Jakkoli se naše situace zdá úplně jiná, bylo nám to všechno téměř až důvěrně blízké. A jak jsme do života, do hledání, do radostí a bolestí, ale i do povětšinou tragické smrti našich kamarádů pronikali hlouběji, rostl v nás i stále naléhavěji pocit, že to, co kluci tehdy vytvořili, vlastně nebylo určeno jen pro ně, ale přes půl století toto jejich poselství stále hlasitěji mluví k dalším a dalším generacím.
Proto jsme se rozhodli jen nevzpomínat, ale pokusit se alespoň částečně předat odkaz Škidovců dál. Během téměř roku práce vznikly u nás ve škole webové stránky VEDEM 2010, které texty z Terezína představují , a byly spuštěny 1.12.2010 v české i anglické verzi na adrese www.vedem-terezin.cz . Snažili jsme se, aby neměly pouze informační hodnotu, ale dokázaly návštěvníky do tehdejších událostí a míst co nejvíc vtáhnout. K tomu je určena kromě textů a fotografií i interaktivní mapa Terezína a také několik pracovních listů a úkolů, které zvou návštěvníky přímo do ulic bývalého ghetta.
V archivu terezínské Malé pevnosti jsme také vyhledali všechny dosud nepublikované básně tehdy čtrnáctiletého Hanuše Hachenburga. Tento mimořádně talentovaný mladík patřil k častým a výrazným přispěvatelům VEDEM a byl zavražděn v červenci 1944 v Birkenau. Všech jeho třicet dochovaných básní jsme ve spolupráci s Marií Rút Křížkovou edičně připravili k vydání v nakladatelství Baobab. Básnická sbírka nazvaná „Hned vedle bílá barva mráčků“ vyšla v polovině prosince 2010. Během měsíců práce jsme se setkali s celou řadou lidí, ať to byly pamětníci, pracovníci muzeí a archivů, nebo kolegové z jiných škol, nebo pracovníci sdělovacích prostředků. Navázali jsme kontakty s mnoha lidmi z různých míst ve světě, kteří měli ke Škidu a VEDEM osobní vztah, proběhla celá řada hlubokých setkání a navázána nová přátelství. Rádi bychom se proto se všemi, kterým je téma blízké a chtěli by na „kluky z Jedničky“ zavzpomínat, společně setkali v rámci večera v Městské knihovně v Praze 15.2.2011 od 18:00 hod.
Večer bude především ve znamení díla Hanuše Hachenburga – představíme vám první vydání jeho básnické sbírky „Hned vedle bílá barva mráčků“ a v novém nastudování můžete shlédnout Hanušovu divadelní hru „Hledá se strašidlo“. Těšit se ale můžete i na prezentaci a novinky na webových stránkách časopisu VEDEM a další překvapení. Rádi bychom ale byli, aby byl večer i ve znamení osobních setkání a času, který věnujeme jedni druhým.


(Leden 2011)


Terezínský časopis VEDEM na internetu

V podvečer 1.12 2010 byl zahájen provoz webové stránky VEDEM 2010. Představuje v digitalizované podobě velkou část textů ze stejnojmenného časopisu, vydávaného chlapci v terezínském ghettu. Časopis začal vycházet v prosinci 1942 z iniciativy tehdy čtrnáctiletého Petra Ginze, mj. jako reakce na ustavení chlapecké samosprávy na pokoji – domově 1 v objektu L 417 (dnes muzeum ghetta). Během dvou let vycházel tento, zpravidla ručně psaný časopis, každý týden a za tuto dobu do něho přispívalo několik desítek chlapců, kteří domovem prošli. Díky citlivé pedagogické práci vychovatele Valtra Eisingera a neúnavné práci mnoha aktivních kluků vznikl v extrémních podmínkách ghetta skutečný domov internovaných mladých lidí. Mimo Petra Ginze, který nejen redigoval časopis, ale dokázal mnoho kamarádů zapojit do psaní článků a dalších aktivit, organizoval a vedl přednášky a v rámci práce v samosprávě nenásilně korigovat celkový tón a směřování chlapeckého kolektivu, patřili k výrazným osobnostem Jiří Kurt Kotouč, bratr básníka Jiřího Ortena Zdeněk Ornest, talentovaný básník Hanuš Hachenburg, nebo Jiří Brady bratr Hanky Brady známé z projektu Hanin kufřík. Časopis Vedem obsahuje nejen velké množství povídek, básní a úvah, ale i reflexe činnosti samosprávy a života na domově, kulturních akcí a společných zážitků a dobrodružství. Zcela mimořádnou rubrikou byly v časopise „Toulky Terezínem“, které v celé řadě reportáží představují nejrůznější místa v ghettu a okolí očima tehdejších „náctiletých“, které zcela originálním způsobem zaznamenávají tehdejší poměry v ghettu a přináší nový pohled na tuto tématiku.
Webové stránky vytvořili v rámci svého školního projektu studenti a učitelé Soukromého reálného gymnázia Přírodní škola, o.p.s. (www.prirodniskola.cz) za velkorysé podpory Památníku Terezín, Chavy Pressburger – sestry Petra Ginze, zavražděného v Osvětimi, Jiřího Bradyho, Marie Rút Křížkové a dalších příznivců.
Hlavními tematickými okruhy stránek jsou tzv. „Republika ŠKID“ – chlapecká samospráva v terezínském Domově 1, kde autoři VEDEM během své internace žili, interaktivní mapa „Toulky Terezínem“ představující různá místa v mapě bývalého ghetta prostřednictví textů z VEDEM a porovnání dobových i současných fotografií a dále výběr z básnické i prozaické tvorby chlapců, z nichž většina se nedožila konce války. Stránky budou spuštěny v české i anglické verzi.
Věříme, že poslouží nejen zájemcům o historii, pamětníkům a jejich rodinám, ale i školám a dětským oddílům. Těm stránky postupně nabídnou několik pracovních listů, her a soutěží navazující na téma holocaustu, životu v Terezíně a ŠKIDu. Jejich účelem je seznámit návštěvníky s fungování celého ghetta očima tehdejších „náctiletých“, zpestřit jim aktivnější formou vzdělávání o holocaustu a dostat především mladé lidi do míst ve městě, kam zpravidla při běžné návštěvě nezavítají.
Obsah stránek bude postupně rozšiřován. Stránky od 1.12. naleznete na www.vedem-terezin.cz

(autor: vedem-terezin.cz - listopad 2010)