CO JEŠTĚ V TEREZÍNĚ NAVŠTÍVIT

Přinášíme další tipy pro vaši návštěvu

 • Muzeum Ghetta

  V budově bývalé terezínské školy a chlapeckých domovů z doby ghetta můžete navštívít expozici "Terezín v tzv. konečném řešení židovské otázky 1941–1945". Částe je věnovaná i dětským domovům.

 • Terezínská půda

  Na Terezínské půdě, jež zpřístupnil místní nadšenec, najdete původní nástěnné malby z doby ghetta, vzkazy a předměty po bývalých vězních. Návštěva je možná po individuální domluvě.

 • Magdeburská kasárna

  Najdete zde zajímavé expozice věnované především kulturní tvorbě v ghetu, nechybí replika vězeňské ubikace z doby ghetta. Za vstup se platí.

 • Kolumbárium, obřadní místnosti

  V pevnostních valech bylo zřízeno Kolumbárium, kam se ukládaly urny s popelem zemřelých vězňů.
  Vstup je volný.

 • Ústřední márnice

  Ústřední márnice a obřadní místnosti ve valech sloužily k ošetření zemřelých a k poslednímu rozloučení s nimi. Za hradby ghetta již pozůstalí vězni nesměli. Vstup je volný a doporučujeme se zastavit.

 • Bývalé krematorium

  Na ploše okolo krematoria hroby
  9 000 zemřelých vězňů. V krematoriu postaveném vězni byli spalováni nejen mrtví z ghetta, ale též oběti policejní věznice.  V budově je expozice, vstup se platí.

 • Modlitebna z doby ghetta a replika mansardy

  Pokud si chcete udělat představu, jak vězni v ghettu žili, můžete se zastavit zde. Expozice je velmi malá. Modlitebna je unikátní původní malbami a mansarda  předsatvuje nejtypičtějším ubytovací prostor v terezínském ghettu.
  Za vstup se platí.

 • Muzeum
  Františka Josefa I.

  V Dělostřeleckých kasárnách najdte  sbírku více jak 2000 uměleckých předmětů vážících se k jeho osobě. Prohlédněte si jedinečné exponáty dokládající nejen oblibu stařičkého mocnáře, ale zejména řemeslnou zručnost a zapomenutý um našich předků. Za vstup se platí.

 • Retranchement 5: Terezín jako pevnost

  Pokud vás zajímá terzín jako unikátní pevnostní systém, tuto expozici nevynechejte. Proč a jak pevnost vznikla a jak se stavěla? Sedm sálů provede staletími i jednotlivými tématy. Uvidíte model dobývání pevnosti, i obrovský model Terezína jako takového. Za vstup se platí.

 • Prohlídky opevnění
  a podzemních chodeb

  Terezín představuje naprostou špičku a vrchol bastionového opevnění po staletí vyprecizovaného k dokonalosti. Chcete-li se s průvodce vydat do podzemních chodeb, kterých je ve valech a po celém městě na kilometry, stačí se předem objednat.

 • Expozice Kasárna
  a Muzeum La Grace

  V kasárně Kavalír II. ve valech poznáte životem vojáka v pevnosti druhé poloviny 18. století. Druhá expozice je věnovaná La Grace a námořní historii českých zemí.

 • Jízdárna:
  expozice Kavalérie

  V prostárách jízdárny se seznámíte s využíváním koně ve válečném tažení od období Marie Terezie. Najdete zde historická sedla, ve vybrané dny i výcvik dragounských jednotek.